บริการรับจด สคบ.

การชำระเงิน

รับจดสคบ.

บริษัทเอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้งจำกัด

บริการรับจดสคบ.โดยทางเรามีบริการให้การปรึกษา

การดำเนินการติดตามแก้ไข

รับผลิตสินค้า จัดหาสินค้า.

บริษัทเอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้งจำกัด

บริการรับผลิตสินค้าจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพผ่าน อย.

เพื่อยื่นขอจด สคบ.

รับจดอย.

บริษัทเอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้งจำกัด

บริการรับจดอย.ให้กับเจ้าของกิจการทั่วไปและให้

คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดอย.

รับเขียนโปรแกรมขายตรง

บริษัทเอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้งจำกัด

บริการรับเขียนโปรแกรมขายตรง

พร้อมยื่นจด สตบ. ราคาพิเศษ...

รับโฆษณาธุรกิจ

บริษัทเอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้งจำกัด

บริการโฆษณาธุรกิจ โปรโมทเว็บไซต์

ทำ SEO แบบรายเดือน รายปี

รับจดทะเบียนบริษัท

บริษัทเอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้งจำกัด

บริการจดทะเบียนบริษัทให้กับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ

จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับดูแลบัญชี

บริษัทเอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้งจำกัด

บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท งานบริการเกี่ยวกับประกันสังคมด้วยมาตรฐาน

การจัดการ.

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท

บริษัทเอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้งจำกัด

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทให้กับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ

จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับทำวีซ่า

บริษัทเอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้งจำกัด

-วิซ่าเกษียณ (NON-O)

-วีซ่าไปต่างประเทศ

รับแปลภาษา

บริษัทเอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้งจำกัด

-ภาษาอังกฤษ

-ภาษาฝรั่งเศส

 

ขายของออนไลน์ต้องอ่านด่วน!

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Skb.seomediamarketing.ws บริษัทเอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้งจำกัด บริการให้คำปรึกษาวางระบบธุรกิจขายตรงครบวงจร โทร.062-0907870 (คุณเอก)

ยินดีต้อนรับสู่ เอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้ง

flower

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาสร้างระบบตอบสนองธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศในระบบธุรกิจทางด้านอินเตอร์เน็ต

พันธกิจ
ดำเนินธุรกิจสร้างความมาตรฐานด้านระบบอินเตอร์เน็ตเชิงธุรกิจให้บริการด้วยใจรักและ สำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

ทำไมต้องจด สคบ. กับเรา?

butterfly

บริษัทเอสอีโอมีเดียมาร์เก็ตติ้งจำกัดบริการรับจด สคบ. โดยทางเรามีบริการให้การปรึกษา การดำเนินการ ติดตาม แก้ไข

การยื่นคำขอจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง หากเอาเอกสารและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามรายการที่กฏหมายกำหนด นายทะเบียนจะพิจารณารับจดทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

 

 

บทความน่าอ่าน

flower

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาสร้างระบบตอบสนองธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศในระบบธุรกิจทางด้านอินเตอร์เน็ต

พันธกิจ
ดำเนินธุรกิจสร้างความมาตรฐานด้านระบบอินเตอร์เน็ตเชิงธุรกิจให้บริการด้วยใจรักและ สำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

 

สอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม...ได้ที่ โทร.094-4030482 ID Line : punkpanghon
บริการรับผ่าแผนธุรกิจ บริการวางโครงสร้างเขียนโปรแกรมขายตรง ครบวงจร

ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
    รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรง 
    รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
  รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรงที่ถูกเพิกถอนการประกอบธุรกิจขายตรง   
    หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
      หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง    
      ขั้นตอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง   
      ขั้นตอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
      ขั้นตอนและกระบวนการในการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง    
     
    แบบฟอร์มต่างๆ
      แบบฟอร์มขอยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง  
      แบบฟอร์มขอยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง   
      แบบตัวอย่างสรุปแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท  
      แบบฟอร์มการตรวจสอบแผนการจ่ายผลตอบแทน  
      แบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  
     
    ข่าวสาร บทความ และเกร็ดความรู้
      ขายตรง ขายฝัน หรือ ลวงโลก 
      แชร์ลูกโซ่กับเครือข่ายคนโลภ  
      นักเรียนนักศึกษาระวังตกเป็นเหยื่อ  
      โกงที่ไม่มีวันหมดสิ้นเมื่อคนยังมีความโลภอย่างไร้สติ  
      แชร์ลูกโซ่ยุคใหม่อ้างสิ้นค้าบังหน้ากู้หนี้เกษตรกร 
      พฤติกรรมโดยรวมที่อ้างการประกอบธุรกิจขายตรงไปกระทำผิดกฎหมาย  
      ข้อพึงสังเกตความแตกต่างธุรกิขายตรงกับธุรกิจขายตรงแอบแฝง (แชร์ลูกโซ่)   
      การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงที่ต้องจดทะเบียนต่อ สคบ.  
      ระวังถูกหลอกให้เข้าร่วมธุรกิจแชร์ลูกโซ่   
      สิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้และนักขายตรงพึงกระหนักในธุรกิจขายตรง  
     
    สถิติการจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  

ขอบคุณ Sponser ของเรา

Sponser AD Banner
URL BOOKMARKS
Free-DD.com